Gintama กินทามะ ปี 1 - 6 [พากย์ไทย]

การ์ตูนเรื่อง Gintama กินทามะ ปี 1 - 6 [พากย์ไทย] ซับไทย จบ ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ซับไทย พากย์ไทย ดูอนิเมะออนไลน์ ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive Mthai Mega

เรื่องย่อ Gintama กินทามะ ปี 1-6 เรื่องย่อ... กล่าวถึงฉากในเมืองเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน เอโดะเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียวในปี พ.ศ. 2405) ประเทศญี่ปุ่น ในยุคเอโดะ ยุคที่มนุษย์ต่างดาวที่เรียกกันว่า ชาวสวรรค์ ได้มาตั้งรกรากบนโลกมนุษย์ ชาวสวรรค์ได้ออกคำสั่งริบยศถาบรรดาศักดิ์และยึดดาบของซามูไรไปทำให้ยุค รุ่งเรืองของซามูไรได้จบสิ้นลง ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีคนหนึ่งที่ยังยึดมั่นในจิตวิญญาณของซามูไร เขาชื่อ ซากาตะ กินโทกิ เคยเป็นนักรบซามูไรต่อต้านชาวสวรรค์ ปัจจุบันเปิดร้านรับจ้างสารพัด มีผู้ช่วยคือ ชิมูระ ชินปาจิ หนุ่มแว่นที่ทำงานเพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณของซามูไร และคางุระ เด็กหญิงชาวสวรรค์เผ่ายาโตะ ทั้งสามทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านและเลี้ยงชีวิตในยุคมืดของ ซามูไร


Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 1-2

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 3

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 4

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 5

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 6

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 7

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 8

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 9

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 10

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 11

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 12

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 13

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 14

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 15

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 16

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 17

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 18

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 19

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 20

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 21

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 22

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 23

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 24

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 25

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 26

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 27

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 28

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 29

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 30

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 31

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 32

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 33

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 34

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 35

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 36

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 37

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 38

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 39

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 40

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 41

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 42

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 43

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 44

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 45

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 46

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 47

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 48

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 49

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 50

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 51

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 52

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 53

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 54

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 55

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 56

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 57

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 58

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 59

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 60

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 61

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 62

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 63

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 64

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 65

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 66

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 67

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 68

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 69

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 70

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 71

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 72

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 73

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 74

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 75

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 76

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 77

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 78

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 79

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 80

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 81

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 82

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 83

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 84

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 85

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 86

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 87

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 88

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 89

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 90

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 91

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 92

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 93

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 94

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 95

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 96

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 97

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 98

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 99

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 100

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 101

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 102

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 103

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 104

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 105

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 106

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 107

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 108

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 109

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 110

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 111

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 112

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 113

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 114

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 115

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 116

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 117

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 118

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 119

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 120

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 121

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 122

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 123

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 124

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 125

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 126

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 127

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 128

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 129

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 130

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 131

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 132

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 133

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 134

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 135

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 136

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 137

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 138

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 139

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 140

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 141

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 142

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 143

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 144

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 145

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 146

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 147

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 148

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 149

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 150

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 151

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 152

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 153

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 154

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 155

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 156

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 157

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 158

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 159

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 160

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 161

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 162

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 163

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 164

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 165

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 166

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 167

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 168

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 169

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 170

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 171

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 172

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 173

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 174

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 175

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 176

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 177

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 178

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 179

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 180

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 181

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 182

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 183

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 184

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 185

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 186

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 187

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 188

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 189

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 190

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 191

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 192

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 193

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 194

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 195

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 196

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 197

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 198

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 199

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 200

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 201

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 202

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 203

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 204

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 205

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 206

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 207

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 208

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 209

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 210

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 211

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 212

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 213

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 214

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 215

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 216

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 217

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 218

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 219

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 220

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 221

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 222

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 223

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 224

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 225

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 226

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 227

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 228

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 229

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 230

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 231

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 232

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 233

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 234

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 235

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 236

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 237

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 238

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 239

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 240

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 241

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 242

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 243

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 244

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 245

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 246

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 247

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 248

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 249

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 250

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 251

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 252

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 253

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 254

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 255

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 256

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 257

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 258

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 259

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 260

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 261

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 262

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 263

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 264

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 265Tag Gintama กินทามะ ปี 1 - 6 [พากย์ไทย] | มีคนดูแล้ว 7407 ครั้ง


การ์ตูนแนะนำ April 2015

Inari Konkon Koi Iroha อินาริมนตราสื่อรัก ตอนที่ 1-10/10 ซับไทย จบ DEK-ANIME | ดูการ์ตูนออนไลน์ ดูอนิเมะออกใหม่ ดูอนิเมะซีซั่น 2015 อนิเมะซับไทย อนิเมะพากย์ไทย โหลดอนิเมะ
 • Kyoukai no rinne ตอนที่ 5 ซับไทย
  มามิยะ ซากุระ เด็กสาวมัธยมปลายที่กลายมาเป็นคนที่สามารถมองเห็นวิญญาณได้ หลังจากที่เธอหลงเข้าไปในโลกของวิญญาณในตอนยังเด็ก พอเข้าเรียนมัธยมปลายเธอก็ต้องมาเจอกับเด็กหนุ่มผมแดงที่มีชื่อว่า รินเนะ ซึ่งนั่งต...  เข้าชม 763 ครั้ง
 • Ansatsu Kyoushitsu ห้องเรียนลอบสังหาร 15 ซับไทย
  Ansatsu Kyoushitsu (Assassination Classroom) เริ่มต้นจาก 70% ของดวงจันทร์ได้ถูกระเบิดหายไป โดยเกิดจากสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดคล้ายปลาหมึก ที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าความเร็วเสียงถึง 20 เท่า และถูก...  เข้าชม 1830 ครั้ง
 • Kotoura-san ตอนที่ 1 - 12 [END] [ซับไทย]
  ฮารุกะ สาวที่สามารถอ่านใจคนได้ ทำให้เธอประสบปัญหาจากความสามารถนี้ สร้างปัญหาแก่ครอบครัว จนเธอไม่กล้าเข้าใกล้คนอื่น เมื่อเข้าโรงเรียนใหม่เธอได้พบกับโยชิฮิสะ ผู้ที่ยอมรับความสามารถของเธอ และทำให้เธอเริ่...  เข้าชม 2228 ครั้ง
 • Grisaia no Kajitsu "ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน" ตอนที่ 1 - 13 + Specials 5 [END] [ซับไทย]
  Grisaia no Kajitsu "ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน" เรื่องย่อ ณ. สถานศึกษา มิฮามะ ที่ซึ่งมีเพียงนักเรียนหญิง 5 คนในโรงเรียนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ด้วยเหตุผลบางอย่าง จนกระทั่งนักเรียนคนที่ 6 และนักเรียนช...  เข้าชม 2368 ครั้ง
 • D.N.Angel / ดี.เอ็น.แองเจิ้ล ตอนที่ 1 - 26 [END] [พากย์ไทย]
  D.N.Angel เป็นเรื่องราวของจอมโจรผู้ยิ่งใหญ่ และเด็กชายผู้มีสายเลือดของจอมโจรนิวะ ไดสุเกะ เด็กชาย ผู้ถูกฝึกให้รู้จักหลบหลีกกับดักอันตรายโดยแม่ของเขาตั้งแต่เด็ก และเมื่อถึงวันเกิดอายุครบ 14 ปี ของเขา ก็...  เข้าชม 2480 ครั้ง
 • Code Geass R 1 - 2 [END] [พากย์ไทย]
  ในวันที่ 10 เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2010 จักรวรรดิบริททาเนียได้โจมตีญี่ปุ่นด้วยหุ่นยนต์รุ่นใหม่ ไนท์แมร์เฟรม ทำให้ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ และเสียชื่อประเทศและอิสรภาพไป ประเทศญี่ปุ่นถูกเรียกว่า Area 11 (แอเรีย สิบ...  เข้าชม 3169 ครั้ง
 • Infinite Stratos ss2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค 2 ตอนที่ 1 - 12 [END] [พากย์ไทย]
  เมื่อโลกเข้าสู่ยุคอนาคต เทคโนโลยีใหม่อย่างเครื่องกลเหิรฟ้า IS Infinite Stratos ได้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น การใช้ IS ของอิจิกะและสาวน้อยทั้ง 5 คนได้ผ่านพ้นไปอย่างดุเดือดในภาคแรก ภาคสอง...  เข้าชม 75091 ครั้ง
 • Nagato Yuki-chan no Shoushitsu การหายตัวไปของยูกิจัง ตอนที่ 5 ซับไทย
  ภาค Spin Off ของเรื่อง Suzumiya Haruhi no Yuutsu ตามเนื้อหานิยายเล่ม 4 (ภาค Movie) โดยเนื้อหาจะเกี่ยวกับชีวิตในรั้วโรงเรียนในแต่ละวันของ เคียวน์และ นางาโตะ ยูกิ ที่ยังคงเป็นสาวแว่น ขี้อาย ภาคนี้มีทั้ง...  เข้าชม 926 ครั้ง
 • asd_king

  Back to top

  © 2015 DEKANIME ดูการ์ตูนออนไลน์ โหลดการตูนออนไลน์ ผ่าน Google Drive-Mega · DEKANIME