Gintama กินทามะ ปี 1 - 6 [พากย์ไทย]

การ์ตูนเรื่อง Gintama กินทามะ ปี 1 - 6 [พากย์ไทย] ซับไทย จบ ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ซับไทย พากย์ไทย ดูอนิเมะออนไลน์ ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive Mthai Mega

เรื่องย่อ Gintama กินทามะ ปี 1-6 เรื่องย่อ... กล่าวถึงฉากในเมืองเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน เอโดะเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียวในปี พ.ศ. 2405) ประเทศญี่ปุ่น ในยุคเอโดะ ยุคที่มนุษย์ต่างดาวที่เรียกกันว่า ชาวสวรรค์ ได้มาตั้งรกรากบนโลกมนุษย์ ชาวสวรรค์ได้ออกคำสั่งริบยศถาบรรดาศักดิ์และยึดดาบของซามูไรไปทำให้ยุค รุ่งเรืองของซามูไรได้จบสิ้นลง ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีคนหนึ่งที่ยังยึดมั่นในจิตวิญญาณของซามูไร เขาชื่อ ซากาตะ กินโทกิ เคยเป็นนักรบซามูไรต่อต้านชาวสวรรค์ ปัจจุบันเปิดร้านรับจ้างสารพัด มีผู้ช่วยคือ ชิมูระ ชินปาจิ หนุ่มแว่นที่ทำงานเพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณของซามูไร และคางุระ เด็กหญิงชาวสวรรค์เผ่ายาโตะ ทั้งสามทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านและเลี้ยงชีวิตในยุคมืดของ ซามูไร


Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 1-2

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 3

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 4

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 5

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 6

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 7

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 8

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 9

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 10

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 11

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 12

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 13

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 14

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 15

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 16

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 17

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 18

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 19

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 20

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 21

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 22

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 23

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 24

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 25

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 26

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 27

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 28

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 29

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 30

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 31

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 32

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 33

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 34

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 35

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 36

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 37

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 38

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 39

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 40

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 41

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 42

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 43

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 44

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 45

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 46

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 47

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 48

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 49

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 50

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 51

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 52

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 53

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 54

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 55

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 56

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 57

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 58

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 59

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 60

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 61

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 62

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 63

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 64

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 65

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 66

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 67

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 68

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 69

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 70

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 71

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 72

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 73

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 74

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 75

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 76

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 77

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 78

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 79

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 80

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 81

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 82

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 83

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 84

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 85

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 86

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 87

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 88

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 89

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 90

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 91

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 92

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 93

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 94

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 95

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 96

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 97

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 98

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 99

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 100

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 101

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 102

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 103

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 104

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 105

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 106

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 107

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 108

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 109

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 110

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 111

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 112

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 113

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 114

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 115

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 116

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 117

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 118

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 119

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 120

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 121

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 122

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 123

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 124

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 125

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 126

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 127

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 128

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 129

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 130

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 131

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 132

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 133

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 134

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 135

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 136

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 137

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 138

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 139

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 140

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 141

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 142

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 143

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 144

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 145

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 146

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 147

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 148

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 149

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 150

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 151

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 152

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 153

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 154

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 155

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 156

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 157

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 158

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 159

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 160

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 161

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 162

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 163

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 164

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 165

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 166

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 167

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 168

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 169

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 170

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 171

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 172

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 173

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 174

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 175

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 176

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 177

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 178

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 179

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 180

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 181

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 182

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 183

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 184

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 185

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 186

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 187

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 188

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 189

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 190

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 191

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 192

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 193

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 194

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 195

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 196

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 197

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 198

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 199

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 200

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 201

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 202

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 203

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 204

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 205

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 206

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 207

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 208

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 209

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 210

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 211

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 212

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 213

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 214

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 215

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 216

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 217

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 218

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 219

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 220

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 221

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 222

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 223

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 224

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 225

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 226

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 227

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 228

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 229

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 230

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 231

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 232

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 233

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 234

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 235

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 236

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 237

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 238

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 239

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 240

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 241

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 242

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 243

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 244

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 245

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 246

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 247

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 248

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 249

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 250

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 251

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 252

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 253

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 254

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 255

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 256

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 257

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 258

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 259

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 260

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 261

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 262

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 263

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 264

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 265Tag Gintama กินทามะ ปี 1 - 6 [พากย์ไทย] | มีคนดูแล้ว 7136 ครั้ง


การ์ตูนแนะนำ April 2015

Inari Konkon Koi Iroha อินาริมนตราสื่อรัก ตอนที่ 1-10/10 ซับไทย จบ DEK-ANIME | ดูการ์ตูนออนไลน์ ดูอนิเมะออกใหม่ ดูอนิเมะซีซั่น 2015 อนิเมะซับไทย อนิเมะพากย์ไทย โหลดอนิเมะ
 • Love Hina "บ้านพักอลเวง" Vol 1-10 [END] [พากย์ไทย]
  เรื่องราวของหนุ่มหัวไม่ดี อุราชิมะ เคทาโร่ เด็กนักเรียนที่เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยโตเกียว ตามที่เคยสัญญาไว้กับเด็กสาวที่ตนรักในสมัยเด็ก และได้หลงเข้าไปอยู่ในหอพักสาวล้วน ที่เคยเป็นรีสอร์ทบ่อน้ำพุร้อนข...  เข้าชม 8383 ครั้ง
 • ISUCA อิสึกะ ตอนที่ 1-10 [END] [ซับไทย]
  ชินอิจิโร่ ผู้ที่ต้องการหางานทำเพื่อจ่ายค่าเช่าห้อง อาจารย์สาวจึงได้แนะนำงานให้เขามาเป็นคนเฝ้าบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งเจ้าของคฤหาสน์ที่เป็นนายจ้างเขา คือ ชิมัตสึ ซากุยะ เด็กสาวรุ่นเดียวกับเขาที่เป็นหัวหน้าต...  เข้าชม 1567 ครั้ง
 • Yamada-kun and the Seven Witches ยามาดะคุงกับแม่มดทั้ง7 ตอนที่ 4 ซับไทย
  ยามาดะ ริว นักเรียนมัธยมปลายปี2 โรงเรียนซุซาคุ เด็กมีปัญหาชอบมาสายและกลับก่อนเป็นประจำ ชีวิตของเขาสุดแสนจะน่าเบื่อ จนกระทั่งวันนึง ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นระหว่าง นักเรียนดีเด่น ชิราอิชิ อุราระ...  เข้าชม 1407 ครั้ง
 • Redline "แข่งทะลุจักรวาล" [พากย์ไทย]
  ในอนาคตอันไกลโพ้น ยังมีการแข่งขันความเร็วชนิดป่าเถื่อนที่ผู้คนต่างคลั่งไคล้ ผู้เข้าแข่งขันก็มาจากหลายกลุ่มดาว โดยต้องคัดเลือกมาจากหลายสายแข่งขัน ทั้งสายสีเหลือง สายสีน้ำเงิน ฯลฯ และต้องมาแข่งรอบสุดท้า...  เข้าชม 2708 ครั้ง
 • One Piece ภาค 8 Water Seven ตอนที่ 229-264 [พากย์ไทย]
  ผลงานสุดมันส์ของ เออิจิโร่ โอดะ เป็นเรื่องราวในยุคสมัยแห่งโจรสลัด โกล์ด ดี โรเจอร์ โจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่ถูกประหารชีวิต แต่สมบัติของโรเจอร์ยังคงอยู่ และขนานนามว่า “วันพีช” สมบัติลับอันยิ่งใหญ่ ลูฟี่ เด็กห...  เข้าชม 7360 ครั้ง
 • Stein Gate ฝ่าวิกฤตพิชิตกาลเวลา ตอนที่ 1-25 [END] [พากย์ไทย]
  ฝ่าวิกฤตพิชิตกาลเวลา เรื่องราวที่เหมือนจะเป็นเรื่องกู้โลก แต่ความจริงนั้นเนื้อหากลับอยู่ในวงแคบๆนั่นเอง คือการสถานที่เกิดเหตุคือย่านการค้าขายอากิฮาบาร่าเท่านั้นเอง และเป็นเรื่องของกลุ่มคนที่เรียกว่า ห...  เข้าชม 7402 ครั้ง
 • Nisekoi "รักลวงป่วนใจ" ตอนที่ 1 - 20 + OVA3 [END] [ซับไทย]
  “เมื่อโตขึ้น ถ้าเราได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง พวกเรามาแต่งงานกันนะ” นั่นคือคำสัญญาของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนิรนาม คู่หนึ่งที่ได้ให้กันไว้เมื่ออดีตกาล… ปัจจุบันผ่านมาสิบปีสัญญานั้นก็ยังไม่เป็นความจริง เ...  เข้าชม 2400 ครั้ง
 • Hotarubi no mori e สู่ป่าแห่งแสงหิ่งห้อย ซับไทย
  เรื่องราวของสาวน้อย ทาเคงาว่า โฮตารุ ที่หลงเข้าไปในป่ายามางามิที่มีเหล่าปีศาจอาศัยอยู่ เธอซึ่งหลงทางก็ได้พบกับ จิน ชายหนุ่มสวมหน้ากากที่มาช่วยเธอเอาไว้ จากนั้นทุกๆปีพอถึงฤดูร้อน โฮตารุก็จะกลับมาพบกับจ...  เข้าชม 1680 ครั้ง
 • asd_king

  Back to top

  © 2015 DEKANIME ดูการ์ตูนออนไลน์ โหลดการตูนออนไลน์ ผ่าน Google Drive-Mega · DEKANIME